PRODUCTS NEWS
   
   
   


Mr Ngoc


CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI
Địa chỉ : P.303, Khách sạn Thể Thao, Phố Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 3557 2516 (5 lines) Fax: (84.4) 3557 2518
Email : sitechcom@vnn.vn ; uyensitech@gmail.com – Website : www.sitechcom.com.vn
Bản quyền thuộc về công ty Sitechcom